رویه های ارسال سفارش

شما پس از انتخاب خدمات و یا محصول مورد نظر خود و اضافه کردن به سبد خرید می توانید نحوه دریافت سفارش را انتخاب کرده و نسبت به دریافت حضوری و یا ارسال از طریق تیباکس و یا پیک موتوری اقدام نمائید و لازم به ذکر می باشد که هزینه ارسال به روشی غیر از دریافت حضوری توسط مشتری در هنگام دریافت محصول پرداخت می گردد.

یکرو دورو
فـوری معمولی
(*)

تعداد لت :

0
سایز فایل :
راهنمای طراحی انصراف