محدودیت های کرونایی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: در محدودیت های کرونایی، چاپخانه ها جزو گروه یک حساب می شوند و بنابراین فعالیت خودشان را خواهند داشت.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: در محدودیت های کرونایی، چاپخانه ها جزو گروه یک حساب می شوند و بنابراین فعالیت خودشان را خواهند داشت.

چهارشنبه 28 آبان ماه، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تعطیلی چاپخانه ‌ها و وضعیت رسانه ‌های مکتوب، اظهار کرد: در محدودیت ‌های دو هفته آینده، چاپخانه ها جزو گروه یک حساب شدند بنابراین فعالیت خودشان را خواهند داشت و طبیعتاً روزنامه ‌ها و کارهایی که با حوزه چاپ سروکار دارند مشکلی نخواهند داشت.

یکرو دورو
فـوری معمولی
(*)

تعداد لت :

0
سایز فایل :
راهنمای طراحی انصراف